Bilgisayar nümerik kontrol

Adaptör Daha büyük tezgahlar, daha büyük konik gövde numarasına sahip takım tutucu kullanırlar. Gövde koniği, oranındadır. Flanş Tipi Flanş, takım tutucunun takım kavrayıcı veya tezgah iş mili tarafından kavranmasına izin verir. Bunlar: V tipi flanş ve BT-tipi flanştır Şekil 6. V-tipi flanşlar, tutma topuzu için inç adımlı vida kullanır ve boyutları inç olan kesici takımları tutmak kullanılırlar.

BT tipi flanşlar, tutma topuzu için metrik vida fakat bunların adaptörleri, boyutları inç olan kesici takımları tutmak içinde tasarlanabilir. BT tipi flanşlı tutucular, yaygın olarak Japonya da ve Avrupa da imal edilen işleme merkezlerinde kullanılırlar Tutma topuzları, değişik biçim ve büyüklüklerde yapılır. Bunların birbiri yerine değiştirebilir olması gerekli değildir. Sadece, takım tezgahı imalatçısı tarafından belirtilen tutma topuzları kullanılmalıdır. Takım tutucular, genellikle kendi adaptör tipine göre adlandırılırlar.

Çoğunlukla kullanılan adaptörler; parmak freze tutucuları, alın freze tutucuları, kılavuz tutucuları, pense tutucular, delik büyütme barası tutucuları, mors koni tutucular, jacob koni tutucular ve adi sap tutuculardır. Adaptör konfigürasyonu ve büyüklünü belirten kabul edilmiş bir standart yoktur. Taret döner başlık , 2. Bağlama blokları, 3. Bağlama plakaları, 4.

NÜMERİK KONTROLLÜ TEZGAHLAR İÇİN PROGRAMLAMA (CAM) TEKNİKLERİ | TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Takım tutucular, 5. Kovanlar ve soketler, 6. Kesici uçlar veya kesici takımlar Şekil 6. Kullanılan kesici takıma bağlı olarak kesici takımı tarete bağlamak için bağlama plakaları ve bağlama blokları gereklidir Şekil 6. Normalde dış çap tornalama ve alın tornalama işlemleri için, bağlama plakası kullanılır. Delik büyütme ve delme işlemlerinde ise, bağlama blokları kullanılır. Bazı tornalama merkezleri, eş zamanlı 3 eksenli X,Z ve iş milinin açısal yönetimi denetimi sağlar.

İş mili C ekseni kadar küçük iş mili dönüşü sağlayabilir. Dönen takımla birleştirilmiş bir iş mili ekseni denetimi, tezgah hazırlığında herhangi bir yönde iş parçasını tornalama, delik büyütme, kılavuz çekme ve raybalama işlemlerine imkan sağlar. Bu tip tornalama merkezleri, dönen takımların işlenmesine imkan sağlayan eş zamanlı 3 eksenli denetime sahiptir ve genellikle frezelemeye imkan sağlayan torna tezgahı olarak adlandırılırlar.

Ancak bu elemanlar daha hassas, daha rijit ve daha güvenilir yapılır. Ayrıca parçanın bu sistemlerde sıkma işlemi genellikle hidrolik veya pnomatik olarak otomatik yapılır. Bununla beraber özellikle freze ve işleme merkezinde özellikle karmaşık parçaların özel tutturma tertibatlarla tutturulmaları oldukça uzun zaman alır. Bu süre içerisinde tezgah çalışmaz.

Ayrıca tutturma tertibatlarının tasarımı ve imalatı ayrı bir problem olarak ortaya çıkar. Bu nedenle özellikle işleme merkezlerinde parçanın tutturulması için delikli plaklar ve paletler kullanılır Şekil 7. Konvansiyonel veya ileri teknoloji kullanmayan yerlerde bu işlem işçiler tarafından yapılır. Şekil 7. Bu sistemler parça yükleme ve boşaltma istasyonu denilen bir yerden alınır ve işlendikten sonra aynı yere götürülür.

Bu sistemler çeşitli hareket eksenlerine sahip nümerik kontrollü olarak yapılabilir.


  1. genel bakış.
  2. Nümerik (Sayısal) Kontrol (NC) Nedir?!
  3. CNC İşleme.
  4. telefon görüşmesi kaydetme yasal mı.
  5. NÜMERİK KONTROL TEKNİĞİ?

Tezgahlarda parça yüklenmesi robotların yardımıyla da yapılabilir Şekil 7. Ayrıca günümüzde özellikle küçük parçalar işleyen tezgahlarda, parça yükleme sistemi ile entegre olarak yapılır. Büyük parça veya paletlerin yüklenmesi atölyede bağımsız olarak gezebilen ve AGV denilen arabalarla da gerçekleştirilir Şekil 7.

Bilgisayarlı nümerik kontrollü (CNC) sistemlerinin tasarım ve çalışma prensibi

CNC Frezeleme İşlemleri Konvansiyonel freze tezgahında kesme işlemleri CNC freze tezgahları ve işleme merkezleri, aşağıdaki altı çeşit işlemi icra etmek için kullanılır. Alın frezeleme Düzlem yüzeylerin elde edilmesi Daha büyük yüzeyler için Alın frezesi Küçük yüzeyler için parmak freze 2. Profil işleme Parçanın profili çevre özelliklerinin elde edilmesi Parmak freze 3. Cep işleme Kapalı bir sınır İçindeki malzemeyi kaldırma Parmak freze 4. Delik İşlemleri a. Alın tornalama Çevreden merkeze Doğru tornalama Merkezden çevreye Doğru tornalama Alın tornalama takımı 2. Tornalama Yüzey elde etme a silindirik tornalama Tornalama takımı b Konik tornalama Tornalama takımı 3.

Profil tornalama Düz ve dairesel hatlı profilleri elde etme Profil takımı 4. Vida açma Değişik vida biçimlerini Elde etme Vida açma takımı Kanal açma çeşitli şekillerde kanal açma Kanal açma takımı CNC torna tezgahları ve tornalama merkezleri, genelde aşağıdaki on çeşit işlemi yapar : Alın tornalama, Profil işleme, Delme, Vida açma, Parçayı kesme, Yüzey tornalama, Kanal açma, Delik büyütme, Pah kırma, Frezeleme, Tornalama için kısa bilgiler Şekil 8. Kesme kısmı: talaş, serbest ve yardımcı serbest yüzeylerinden oluşur. Talaş yüzeyi, talaşın aktığı; serbest yüzey, parçanın işlenmiş kısmına bakan ve yardımcı serbest yüzey bu iki yüzeyi tamamlayan yüzeydir.

Talaş yüzeyi ile serbest yüzeyin kesişmesi ana kesme ağzını, yardımcı yüzey ile talaş yüzeyinin kesişmesi yardımcı kesme ağzını ve bu üç yüzeyin kesişme noktası takım ucunu meydana getirir Şekil 8. Şekil 8. Kesme sırasında takımın kesme kısmının geometrisi talaş açısı γ , kama açısı β ve serbest açı α olmak üzere üç açı tarafından karakterize edilir.

Bilgisayar nümerik kontrol

Serbest açı, serbest yüzeyin parçayla sürtünmesini önler ve genelde Dolayısıyla takımın kesme kabiliyeti γ ve β açılarına bağlıdır. Bu bakımdan küçük bir talaş açısı büyük kama açısı darbelere mukavim küt bir takım meydana getirir; ancak talaş açısı küçük olduğundan takım malzemeye zor nüfus eder talaş rahatlıkla akamaz ve büyük kuvvetler meydana gelir.

Bu takımlar genelde kaba talaş kaldırmada kullanılır. Büyük bir talaş açısına küçük kama açısına sahip takımlar; malzemeye kolaylıkla nüfus ederler, talaş rahatlıkla akabilir, kesme kuvvetleri düşük olur ancak takım darbelere dayanmaz. Bu çeşit takımlar son pasoda ince talaş kaldırmak için kullanılırlar. Bunlar : 1. Aşınma direnci çeşitli aşınma mekanizmalarına karşı direnç , 2. Tokluk enerji yutma kabiliyeti ve basma yükü altında çatlama olmaksızın plastik şekil değiştirmeye dayanma , 3.

Sertlik yüksek sıcaklıkta sertliğini ve dolayısıyla kesme verimini muhafaza etme ve gerilimlere karşı direnç gösterme kabiliyetidir. CNC tezgahlarda kullanılan genel kesici takım malzemeleri, yüksek hız çeliği HSS sementik karbürler, sermetler, seramikler, çok kristalli elmas ve bor nitrürdür.

Takım malzemesi teknolojisinde yapılan araştırmalar daha yüksek sıcaklıklarda sertlik kaybolmaksızın kesme şartlarını koruyabilen daha iyi kesme takım malzemesi ortaya çıkartmıştır. Kesme takım malzemesinin evrimi karbon çelikli takımla yıllarında dakikada tamamlanabilen işleme operasyonu, lerde geliştirilen modern, çok kaplamalı karbit malzemelerle bir dakikanın altında tamamlanabilir. Özellikle küçük çaplı matkaplarda ve freze kesici takımları için yaygın kesme takım malzemesidir. Sert olmasına rağmen HSS C civarında sertliğini kaybeder.

Bu özellikte, yüksek kesme hızlarının böylece de yüksek kesme sıcaklıkları karşılaşıldığı CNC İşleme performansı sert kaplama tekniklikleri, geliştirilmiş sertleşme ve temperleme prosesiyle arttırılır. Kimyasal proses sert metalik nitrürlü yüzey kaplama malzemesinin HSS yüzeyini kaplamasını sağlar.

Buna bir örnek titanyum nitrür kaplı HSS li takımlardır. Sinterlenmiş karbürler CNC lerde kullanılan en popüler kesme takım malzemeleridir.

Bilgisayar nümerik kontrol

Sinterlennmiş karbürlerin performansı kullanılan ana malzemelerin sertliğinden gelir. Çok tok mükemmel kenar aşınma direnci verir. Uygulama alanı demir esaslı herhangi bir malzeme, çelik, paslanmaz çelik, yüksek sıcaklık alaşımları, demir dışı metaller ve metal olmayan malzemelerin kaba ve bitirme işlemleridir. HSS ten daha yüksek kesme hızına ve kaplanmış karbürlerden daha tok bir yapıya sahiptir. PVD kaplanmış sementit karbür çalışma esnasında çok tok, ısıl darbelere karşı iyi bir direnç ve krater aşınması direnci, yüksek kenar dayanımı, kesme kenarında yığılmaya karşı mükemmel bir gösterir.

Uygulama alanı olarak çelik, yüksek sıcaklık alaşımları, paslanmaz çelik, işlenmesi zor malzemeler, alüminyum karbonlu ve alaşımlı çeliklerin işlenmesidir. Sermet malzeme aşınmaya, darbeye ve ısıya mükemmel bir direnç gösterir. Kullanım alanı olarak temper döküm, karbonlu çelikleri alaşımlı çelikler ve alüminyum alaşımları üzerindeki bitirme işlemlerinde kullanılır ve geleneksel karbür kalitelerine göre 20 kez kadar daha fazla takım ömrüne sahiptir.

nümerik kontrol | Barış KUTLAY

Seramikler alüminyum oksit esaslı yüksek sertlik ve mükemmel kimyasal aşınma direncine sahiptir. Kullanım alanı dökme demir ve çeliklerin yüksek hızda kaba ve son işlemesi içindir ve yüksek işleme hızlarında daha iyi son işlemeler elde edilir. Seramikler silisyum nitrür esaslı yüksek sertlik, çatlamaya karşı yüksek tokluk ve yüksek ısıl darbe direncine sahiptir. Çok kristalli elmas PCD , elmas sertliğine sahip tokluk mükemmel aşınma direncine sahiptir.

Alüminyum ve diğer yumuşak veya aşındırıcı demir dışı veya metalik olmayan malzemeler üzerinde kaba-bitirme işlemleri içindir. Ömrü karbür takım ömründen hatta yüksek silikonlu alüminyumdan 30 kez daha iyidir. Kübik bor nitrit CBN olağanüstü bir sertliğe, mükemmel aşınma direncine ve mekanik darbe direncine sahiptir Rc BHN de sertleştirilmiş demir esaslı malzemeler üzerinde yüksek hızda işlemeye sahip karbürlere göre çok fazla kesici kenar ömrüne sahiptir. Bu özelliği yüksek maliyetli alternatif taşlama işlemlerine ihtiyacı ortadan kaldırır.

C- sistemi olarak da adlandırılır. Karbür kalitelerini göstermek için C harfiyle birlikte 1 den 8 e kadar sayı kullanılır. ISO sisteminde ise harfle birlikte 2 rakam kullanılır.